Het Goede Doel

Met de Kartcup zamelt Tafelronde 73 Oss geld in voor SlowCare Elzeneindhuis: een bijzondere, kleinschalige woon- en dagbestedingsplek voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking. In het Elzeneindhuis staat de zorgvraag centraal en worden mensen - ongeacht een handicap of beperking - volledig gezien en gehoord.

Lucian en Ingeborg van Heumen zijn de initiatiefnemers van het zorg- en woonconcept SlowCare. Als ouders van hun bijzondere dochter Eline, een jonge vrouw van 25 jaar met onder andere het Angelman-syndroom, vonden zij het tijd voor een positieve beweging binnen de zorg.

Eline is ernstig meervoudig gehandicapt, kan niet praten en is volledig verzorgingsbehoeftig. Door haar handicap hebben Lucian en Ingeborg jarenlange ervaring met 24-uurs woonvoorzieningen, logeerhuizen en dagbestedingcentra binnen grote zorginstellingen. Hierdoor weten ze als geen ander welke zorg Eline en andere (ernstig) meervoudig beperkte mensen wensen. Om aan die wensen zo goed mogelijk te voldoen, zijn ze SlowCare Elzeneindhuis gestart.

Met SlowCare helpen Lucian en Ingeborg een van de kwetsbaarste groepen in onze samenleving. Mensen die vaak verborgen leven in grote zorginstellingen. Maar vooral ontzettend authentieke mensen, omdat ze zo puur zijn wie ze zijn.

Meer informatie over SlowCare is te vinden op www.slowcare-nederland.nl